Chinese Student Association - CSA

Visit the CSA Facebook page

 

Spring & Fall 2014 OfficersCSA2013

Junwei Xu: jxu5@atu.edu

Jian Xu: jxu2@atu.edu

Youting Luo: yluo@atu.edu

Yancheng Li: yli8@atu.edu

Zean Jiang: zjiang1@atu.edu

Chenchen He: Che1@atu.eduFaculty Advisor


Xiang Chen
xchen7@atu.edu

Dr. Zhi Tao
ztao@atu.edu  

 
©